Terug naar overzicht
27 jun 2023

Pieterjan Persyn legt eed af als substituut-procureur des Konings

Onze collega Pieterjan Persyn heeft in juni de eed afgelegd als substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen.

Een onmiskenbaar verlies voor ons kantoor én voor de balie maar we zijn trots opnieuw een kantoorgenoot te mogen afleveren aan de magistratuur.