Terug naar overzicht
28 mei 2024

Uniforme deadline voor het asbestattest gemene delen op 1 januari 2027

Sinds 23 november 2022 moet elke verkoper van een gebouw met bouwjaar vóór 2001 en een oppervlakte van minstens 20 m² beschikken over een asbestattest. Dit attest moet aan de kandidaat-koper worden overhandigd uiterlijk op het ogenblik dat de onderhandse koopovereenkomst wordt gesloten. Deze verplichting geldt ook voor andere vormen van overdracht van gebouwen, zoals het vestigen van een vruchtgebruik of opstalrecht, of het inbrengen in een vennootschap.

Voor de gemene delen van appartementsgebouwen waren oorspronkelijk twee verschillende deadlines van toepassing. Bij de overdracht van een kavel dient de verkoper sinds 23 november 2022 te beschikken over een asbestattest van de kavel zelf, en moest er vanaf 1 mei 2025 ook een asbestattest voor de gemene delen worden opgemaakt. Daarnaast gold de algemene regel dat elke VME hoe dan ook over een asbestattest voor de gemene delen moest beschikken tegen 2032.

Het Vlaams Parlement heeft recent beslist om de twee deadlines (in 2025 en 2032) voor het asbestattest voor de gemene delen te uniformiseren. Concreet zal elke VME tegen 1 januari 2027 moeten beschikken over een asbestattest voor de gemene delen (mits bouwjaar vóór 2001), dat dan ook moet worden meegedeeld bij verkoop of overdracht van appartementen. Van zodra er een asbestattest voor de gemene delen is opgemaakt, ook al is dit vóór de deadline van 1 januari 2027, moet dit worden meegedeeld aan de kandidaat-verwerver.