Terug naar overzicht
28 mei 2024

Verhoging van maximumbedragen erkenningsklassen aannemers voor overheidsopdrachten

Middels een Koninklijk Besluit van 14 april 2024 worden de maximumbedragen verhoogd voor de bepaling van de klasse bij de erkenning van aannemers die willen inschrijven op overheidsopdrachten voor werken. Naargelang de (financiƫle) omvang van de werken moeten aannemers in bepaalde klassen (tot maximum klasse 8) erkend zijn om de opdracht te mogen uitvoeren.

Deze maximumbedragen waren sinds de wet van 20 maart 1991 ongewijzigd gebleven, maar kwamen in het licht van de almaar stijgende bouwkost steeds meer onder druk te staan. Het KB zorgt er nu voor dat deze bedragen met 20% omhoog gaan. Hierdoor zullen aannemers aan meer opdrachten kunnen deelnemen in vergelijking met de vorige regeling omdat ze in hogere klassen erkend kunnen worden.

Daarnaast verhoogt het Koninklijk Besluit ook het totaal bedrag van al de werken, zowel openbare als private, die door dezelfde aannemer in Belgiƫ en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd op het ogenblik van het gunnen van de opdracht met 20%.

Via deze link kunnen de gewijzigde bedragen worden geraadpleegd.

Deze nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juni 2024 en zijn ook van toepassing op lopende gunningsprocedures waarbij de gunningsbeslissing na 1 juni 2024 zal worden genomen.