Terug naar overzicht
25 apr 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger

Actueel is een verzekering opzeggen een hele klus. Wie wil opzeggen, moet dit in principe doen per aangetekende brief gericht aan de verzekeraar, en dit drie maanden voor het aflopen van het contract. In het geval een opzeg niet correct of tijdig gebeurt, dan zit je vast aan een stilzwijgende verlenging van het contract met een bijkomend jaar.

De Ombudsman Verzekeringen heeft in een 2022 een recordaantal klachten behandeld over verzekeringsdossiers, en een van de pijnpunten blijken moeilijkheden rond het opzeggen van verzekeringscontracten. De huidige regeling is niet alleen lastig, maar fnuikt ook de concurrentie omdat de verzekeringsnemer niet snel bereid is te veranderen van verzekeraar, wat dan weer zorgt voor hogere prijzen.

Aan dit probleem wil een recent wetsvoorstel een oplossing bieden door een verzekering op elk moment en digitaal zonder kosten opzegbaar te maken. Voor verzekeringen die in hun eerste lopende jaar zitten, blijft er uitzonderlijk wel een opzegtermijn van twee maanden. Deze nieuwe regeling zou ervoor moeten zorgen dat de verzekeringspremies dalen, en dat (kandidaat-)verzekeringnemers sneller zouden kunnen inspelen op prijs- en kwaliteitsverschillen.

Dit wetsvoorstel komt zeker niet ongelegen, nu de koopkracht van vele Belgen onder druk staat. Een soortgelijke regeling is er trouwens ook al in Duitsland, Nederland, en Frankrijk. Onmiddellijk zal een nieuwe regeling echter nog niet in werking treden. Het wetsvoorstel werd al goedgekeurd in de Kamercommissie Economie, maar moet ook nog finaal door het federaal parlement worden aangenomen. Wij volgen dit uiteraard op.