Terug naar overzicht

Ondernemen

Crivits & Persyn staat u bij in alles wat te maken heeft met de organisatie van uw onderneming: van bij de start over de dagelijkse werking tot de overdracht of vereffening van uw vennootschap. Kiest u het best voor een eenmanszaak of is het veiliger te werken via een (management)vennootschap? Welke afspraken maakt u met uw medevennoot? Wat zijn uw verplichtingen en die van uw vennootschap in het kader van het sociaal statuut als zelfstandige? Hoe organiseert u het best de distributie of verkoop van uw producten of diensten? Kiest u voor zelfstandige handelsagenten of handelsvertegenwoordigers in dienstverband? Wat zijn de opportuniteiten en hangijzers van agentuur- of concessieovereenkomsten? Waar moet u op letten bij het afsluiten van commerciële contracten? Hoe kunt u concurrentie door medewerkers of leveranciers beperken?

Onze advocaten ondersteunen u in alles wat komt kijken bij handel drijven in binnen- en buitenland.

We verlenen advies en bijstand rond de bescherming van intellectuele eigendom: copyright, auteursrechten, patenten, merkenrecht, softwarebescherming... maar ook over wat u wel en niet mag doen ten aanzien van concurrenten en consumenten. Reclame, e-commerce, misleidende marktpraktijken, consumentenbescherming... U moet met heel wat regels rekening houden. We adviseren u zodat u correct te werk gaat.

We helpen u ook bij vragen, conflicten of bij geschillen met aandeelhouders, vennoten en bestuurders.

Soms dringt een herstructurering van uw vennootschap zich op, bijvoorbeeld bij overdracht naar de volgende generatie, overname door een derde, fusie of splitsing. Of wil u uw vzw samensmelten met een andere vereniging? Crivits & Persyn heeft een bijzondere expertise in het analyseren, begeleiden en vormgeven hiervan.

Als uw onderneming in financiële moeilijkheden geraakt, denkt u wellicht meteen aan het schrikbeeld van een faillissement. Toch zijn er alternatieven zoals een gerechtelijke reorganisatie of zelfs het vereffenen van vennootschappen in moeilijkheden.