Ondernemen

Crivits & Persyn staat u bij in alles wat te maken heeft met de organisatie van uw onderneming: van bij de start over de dagelijkse werking tot de overdracht of vereffening van uw vennootschap. Kiest u het best voor een eenmanszaak of is het veiliger te werken via een (management)vennootschap? Welke
Lees meer
Lees meer over Ondernemen

Personeel

Crivits & Persyn staat u bij in alles wat te maken heeft met het personeel in uw onderneming, zoals aanwerving, tewerkstelling en ontslag van personeel. We adviseren u over de geldigheid van bijzondere bepalingen zoals concurrentie- of scholingsbedingen en helpen u het onderscheid tussen een zelfstandige en een werknemer contractueel goed vast te leggen.
Lees meer
Lees meer over Personeel

Vastgoed

Rond vastgoed hangt een kluwen van verplichtingen, wetten en contracten. De Belg, met de spreekwoordelijke baksteen in de maag, wordt daar ook als ondernemer mee geconfronteerd. Crivits & Persyn verleent deskundige juridische bijstand bij het opmaken van contracten, bij bouwprojecten en geschillen
Lees meer
Lees meer over Vastgoed

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk zijn als bestuurder of werknemer van een onderneming of als particulier - voor uzelf of een van uw gezinsleden. Crivits & Persyn adviseert u over hoe u de aansprakelijkheid van uw onderneming kunt beperken. We begeleiden u in procedures over professionele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, product-, milieu- of verkeersaansprakelijkheid.
Lees meer
Lees meer over Aansprakelijkheid

Overheid

Overheid en ondernemen liggen dicht bij elkaar. Sommige overheden zijn op de keper beschouwd ondernemingen. Heel wat instellingen en vzw’s uit de sectoren zorg en cultuur vallen voor sommige wetgeving onder de noemer overheid. Andere ondernemingen werken dikwijls samen met overheden.
Lees meer
Lees meer over Overheid