Appartementsrecht

Appartementsgebouwen en andere vormen van mede-eigendom worden steeds belangrijker in Vlaanderen, door de schaarse ruimte voor bebouwing en de verouderende bevolking. Het mede-eigendomsrecht is onderworpen aan specifieke regels, die trachten tegemoet te komen aan spanningen tussen de mede-eigenaars. Dat kan gaan over beslissingen van de algemene vergadering, afrekeningen, de draagwijdte of interpretatie van de basisakte ... Ook de syndicus heeft een juridisch veeleisende opdracht. Crivits & Persyn adviseert u met een sterke expertise op het gebied van appartementsrecht.