Terug naar overzicht

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk zijn als bestuurder of werknemer van een onderneming of als particulier - voor uzelf of een van uw gezinsleden. Crivits & Persyn adviseert u over hoe u de aansprakelijkheid van uw onderneming kunt beperken. We begeleiden u in procedures over professionele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, product-, milieu- of verkeersaansprakelijkheid.

In geschillen staan onze advocaten u bij met het opstellen van complexe schadevorderingen als u schade hebt geleden door toedoen van anderen. Dat kan economische schade zijn, letselschade, reputatieschade ... Ook als u zelf aansprakelijk wordt gehouden voor schade aan derden, bieden we u deskundige bijstand. We hebben een bijzondere expertise op het vlak van samenloop van vergoedingsregelingen. Waar hebt u nog recht op (of: wat moet u betalen) als de arbeidsongevallenverzekeraar dekking geeft of uw ziekenfonds vergoedingen uitbetaalt?

Via het verzekeringsrecht wordt beslist of schade al dan niet gedekt wordt door een verzekering en hoe groot die dekking is. Onze advocaten loodsen u met hun uitgebreide ervaring door deze complexe materie. We staan u bij in geschillen en procedures tussen verzekerden en verzekeraars, bijvoorbeeld over de correcte toepassing van de verzekeringspolis.