Terug naar overzicht

Overheid

Overheid en ondernemen liggen dicht bij elkaar. Sommige overheden zijn op de keper beschouwd ondernemingen. Heel wat instellingen en vzw’s uit de sectoren zorg en cultuur vallen voor sommige wetgeving onder de noemer overheid. Andere ondernemingen werken dikwijls samen met overheden.

Crivits & Persyn adviseert zowel overheidsinstanties als ondernemingen die werken voor of met overheden. We hebben een ruime expertise in publiek-private samenwerkingen.

Bij overheidsopdrachten komt een heel specifieke wetgeving kijken. Crivits & Persyn staat overheden bij in het uitschrijven van opdrachten en het gunnen van contracten aan aannemers, leveranciers of dienstverleners. Onze advocaten helpen ondernemingen bij het correct indienen van offertes voor overheidsopdrachten of bij juridische vragen over de opdrachtdocumenten. Als een gunningsbeslissing wordt aangevochten voor de Raad van State of de burgerlijke rechtbank of als er zich geschillen voordoen rond de uitvoering van een overheidsopdracht, bieden we juridisch advies en bijstand.

Crivits & Persyn adviseert lokale besturen in juridische kwesties rond hun werking en organisatie. Deskundig juridisch advies kan cruciaal zijn voor een vlot bestuur, evenals de bijstand van ervaren advocaten voor administratieve instanties en de Raad van State.