Terug naar overzicht

Vastgoed

Rond vastgoed hangt een kluwen van verplichtingen, wetten en contracten. De Belg, met de spreekwoordelijke baksteen in de maag, wordt daar ook als ondernemer mee geconfronteerd. Crivits & Persyn verleent deskundige juridische bijstand bij het opmaken van contracten, bij bouwprojecten en geschillen.

Een rechtsgeldig contract opmaken voor de verkoop, (handels)huur of (onder)aanneming van vastgoed is complex. Er speelt heel wat regelgeving mee, onder meer in verband met consumentenbescherming, welzijnswetgeving, bijzondere stedenbouwkundige, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen. Wij stellen voor u waterdichte en heldere overeenkomsten op en staan u bij om uw contractuele rechten te laten gelden.

Wie een bouwproject wil realiseren of een bedrijfsactiviteit wil exploiteren of overdragen, krijgt te maken met allerhande bepalingen op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, verplichtingen rond bodemsanering... Crivits & Persyn adviseert zowel overheden als ondernemers en particulieren op dit terrein en biedt bijstand bij geschillen en vergunningsbetwistingen.

Vastgoed brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee: onroerende voorheffing, btw, registratierechten en tal van belastingen zoals heffing tweede verblijf, leegstandsheffing, krotbelasting... Wij begeleiden u met kennis van zaken zodat u niet meer betaalt dan nodig.

Bij bouwprojecten zijn behalve veel geld ook veel partijen gemoeid: de bouwheer, de architect, de (onder)aannemer, het studiebureau, de coördinator, de promotor, de energiespecialist... Regelmatig komt het daardoor tot geschillen. Crivits & Persyn helpt u deze snel en efficiënt op te lossen én waar mogelijk te voorkomen door heldere overeenkomsten en proactief handelen.

Crivits & Persyn heeft ook een sterke expertise op het gebied van appartementsrecht. De syndicus heeft een juridisch veeleisende opdracht. In appartementsgebouwen kunnen bovendien allerlei spanningen ontstaan tussen mede-eigenaars onderling of in relatie tot de vereniging van mede-eigenaars. Dag kan gaan over afrekeningen, de draagwijdte of interpretatie van de basisakte, beslissingen van de algemene vergadering... Crivits & Persyn adviseert u in al deze kwesties.