Handelsagentuur

Commerciële tussenpersonen komen voor in alle sectoren waar producten of diensten worden verhandeld. Aan het opstellen van een agentuurovereenkomst gaat een onderhandelingsfase vooraf die juridische angels kent op het vlak van gedegen informatieverplichtingen die gedocumenteerd moeten worden. De meeste agentuurconflicten doen zich voor bij het beëindigen van de samenwerking waar er vaak door de principaal plots een reden komt opduiken om de samenwerking van de een op de andere dag op te blazen.

U kan bij ons terecht voor het opstellen en reviseren van nationale en internationale contracten van handelsagentuur. Ook bij conflicten bij de uitvoering of het beëindigen van de samenwerking hebben wij de experts in huis om u als principaal of agent bij te staan.