Terug naar overzicht
28 mei 2024

Belangrijke hervormingen in het Vlaamse omgevingsrecht

In het holst van de nacht werden tijdens de laatste zitting van het Vlaams Parlement op 8 mei 2024 het verzameldecreet omgeving, het decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit bij “spoedbehandeling” finaal goedgekeurd. Deze wetgeving zal belangrijke wijzigingen creëren in het Vlaamse omgevingsrecht.

Het verzameldecreet maakt o.a. het regulariseren van zonevreemde functiewijzingen voortaan mogelijk. Door de modulaire vergunningsprocedure verdwijnt het onderscheid tussen de gewone en vereenvoudigde procedure. Er geldt een basisbehandelingstermijn van 60 dagen, waarbij termijnverlengingen mogelijk zijn naar gelang de extra vereiste/gewenste modules. Het omgevingsbesluit betreft een nieuw instrument, waarbij de wijziging van de bestemming enerzijds en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bepaalde projecten anderzijds in één procedure worden gebundeld. Het resultaat ervan is een omgevingsvergunning voor het bewuste project samen met de goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De Vlaamse regering zal concrete data vaststellen voor de inwerkingtreding van de meeste aanpassingen. We houden u op de hoogte en we kunnen u hier uiteraard verder in begeleiden.