Terug naar overzicht
31 okt 2023

Checklist voor reorganisatieplannen van KMO’s

Op 1 september trad het nieuwe insolventierecht in werking, waarbij onder meer de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd gewijzigd. Zo omvat de nieuwe wet meer gedetailleerde bepalingen omtrent de inhoud van een zgn. reorganisatieplan opgesteld in het kader van een collectief akkoord.

De schuldenaar in een procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord maakt een reorganisatieplan op waarover de schuldeisers zullen stemmen. Voorheen bepaalde boek XX van het WER dat dit plan moest bestaan uit een beschrijvend gedeelte en een bepalend gedeelte, maar werd de inhoud van deze onderdelen slechts beperkt en in algemene bewoordingen toegelicht. Nu bevat boek XX, zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen, een lijst met elementen die verplicht in het reorganisatieplan moeten worden opgenomen. De wet bevat geen uitdrukkelijke sanctie indien een of meerdere van deze verplichte vermeldingen ontbreken, maar de rechtbank kan steeds de homologatie van het reorganisatieplan weigeren indien de pleegvormen niet zijn nageleefd.

Daarnaast is op 24 september een Koninklijk Besluit gepubliceerd tot vaststelling van een checklist voor reorganisatieplannen van KMO’s (ook te gebruiken door grote ondernemingen). Deze checklist is niet bindend, maar dient als instrument om de opmaak van een reorganisatieplan te vergemakkelijken en vormt zo een hulpmiddel voor de schuldenaar-KMO om een zo volledig en correct mogelijk reorganisatieplan aan de ondernemingsrechtbank voor te leggen, wat de slaagkans van de reorganisatie alleen maar ten goede kan komen.