Terug naar overzicht
31 mrt 2020

Corona overmacht: interne maatregelen

Ook Crivits & Persyn wil maximaal gevolg geven aan de maatregelen en aanbevelingen die de overheid nam om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Tegelijk wil ook Crivits & Persyn haar dienstverlening maximaal blijven garanderen, zoals onze cliënten dit van ons gewoon zijn.
Alle afspraken (consultaties, vergaderingen, …) kunnen blijven doorgaan. Wel wensen we deze op afstand te houden (telefonisch, conference-call, skype, ….) en zullen we uiteraard de nodige praktische afspraken met u maken zodat dit optimaal kan verlopen.

Aan wie noodzakelijk op ons kantoor aanwezig moet zijn, vragen wij vooraf contact op te nemen. Hoe dan ook is ons kantoor bemand tijdens de gebruikelijke kantooruren en zijn preventieve hulpmiddelen zoals antibacteriële gel en papieren zakdoeken aanwezig. Ook doen al onze medewerkers zo veel mogelijk aan telewerk en blijven zij hoe dan ook thuis bij (zelfs lichte) verkoudheidssymptomen.

Voor wie aanwezig moet of wil zijn in het kader van een procedure (pleitzitting, gerechtelijke expertise, getuigenverhoor, …), volgen wij nauw op of de betreffende vacatie doorgaat en zullen u tijdig berichten als dat niet zo is.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact op.

Crivits & Persyn
Advocaten