Terug naar overzicht
27 jun 2023

C&P spreekt op studiedag Facilitair Bedrijf

Op 25 mei 2023 gaven mr. Lies Sinnaeve en mr. Emma Van Eenoo in Brussel een gesmaakte uiteenzetting over het nieuwe verbintenissenrecht voor een honderdtal juristen verbonden aan (entiteiten van) de Vlaamse Overheid. De studiedag werd georganiseerd door het facilitair bedrijf, het agentschap binnen het Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ) van de Vlaamse overheid dat ondersteunende diensten biedt aan entiteiten binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen.

Het werd een boeiende en verrijkende namiddag met veel interactie!