Terug naar overzicht
31 mrt 2020

Driemaal geweigerd? Het Tariferingsbureau Bouw verzekert uw aansprakelijkheid

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector die geen dekking voor hun aansprakelijkheid vinden op de reguliere verzekeringsmarkt, kunnen binnenkort terecht bij het nationale Tariferingsbureau Bouw.

Een koninklijk besluit van 4 februari 2020, dat in werking treedt op 23 februari 2020, richt dat tariferingsbureau op en legt de premie en voorwaarden vast waaronder een verzekeringsplichtige bij het bureau terecht kan.

De tariferingsaanvraag wordt ingediend per project, en is slechts ontvankelijk indien de aanvrager bewijst dat zijn aanvraag voorafgaandelijk bij drie verzekeraars werd verworpen. De aanvraag kan zowel betrekking hebben op de (verplichte) verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid als op de beroepsaansprakelijkheid.

Het Tariferingsbureau Bouw vertrouwt het beheer van de risico’s toe aan een erkende Compensatiekas, die mede wordt gefinancierd door de verzekeringsondernemingen.