Terug naar overzicht
31 mrt 2020

“Ethisch veganisme” voortaan een beschermd criterium?

Ons partnerkantoor in het Verenigd Koninkrijk, Girlings Solicitors, met wie we deel uitmaken van een Europees samenwerkingsverband (zie https://europe.girlings.com/nl), signaleerde ons recent een opmerkelijke uitspraak van de arbeidsrechtbank in Norwich op 3 januari 2020. “Ethisch veganisme” werd door deze rechtbank beschouwd als een beschermd criterium in het kader van de anti-discriminatiewetgeving. Een ethisch veganist eet niet alleen veganistisch, maar trekt deze levensvisie door naar alle aspecten van het leven, reden waarom de Britse arbeidsrechtbank het veganisme beschouwde als onderdeel van een filosofische levensbeschouwing, en aldus als een beschermd criterium conform de anti-discriminatiewetgeving.

In België kennen we de algemene antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 die de omzetting is van de Europese richtlijn 2000/78/EG. De Belgische wet rekent bijgevolg het geloof en levensbeschouwing ook tot de beschermde criteria. Betekent dit dat Belgische arbeidsrechtbanken tot eenzelfde conclusie zouden kunnen komen?

Voorlopig werden in België geen uitspraken in die zin beslecht. Evenwel zijn zowel de Britse Equality Act als onze Antidiscriminatiewet een vertaling van hetzelfde Europees gedachtegoed. In deze specifieke wetten wordt niet verduidelijkt wat onder levensbeschouwing verstaan moet worden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt van een “godsdienst of levensovertuiging” als een geheel van opvattingen een zeker niveau van overtuigingskracht, ernst en samenhang bereikt hebben. In de mate ethisch veganisme een naar alle levensdomeinen doorgetrokken visie betreft, zou dit wel eens, conform de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook bij ons als een levensbeschouwing, en dus beschermd criterium, aangezien worden.