Terug naar overzicht
27 apr 2021

Klein verlet voor vaccinatie van uw personeel

Op 9 april 2021 werd de Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dankzij deze wet kunnen werknemers afwezig zijn van het werk met behoud van het normaal loon met het oog op hun vaccinatie. Dit neemt de vorm aan van een afwezigheid wegens klein verlet, zoals geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet. De werknemer moet de werkgever wel voorafgaandelijk en zo spoedig mogelijk verwittigen en mag van de afwezigheid enkel gebruik maken voor de vaccinatie. De werkgever kan de afspraakbevestiging/uitnodiging als bewijsstuk opvragen, maar mag deze stukken enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en de correcte loonadministratie. De werkgever mag bovendien de reden van het klein verlet niet registreren.

Deze wet trad onmiddellijk in werking.