Terug naar overzicht
03 okt 2023

Meer gegevens bekend over het uniform kotlabel en meldingsplicht voor studentenverhuur

De Vlaamse overheid werkt, zoals eerder meegedeeld, momenteel aan een uniform kotlabel dat studentensteden zoals Brugge en Gent kunnen toekennen aan studentenkoten die voldoen aan de woningkwaliteits- en brandnormen. Het ontwerpdecreet is hiervoor nu op 14 juli 2023 een eerste keer principieel goedgekeurd.

De Vlaamse overheid zal verhuurders van studentenhuisvesting daarbij op termijn ook verplichten om te melden dat ze aan studentenverhuur doen.

De verwerking van het Vlaams kotlabel en de meldingsplicht voor verhuurders van studentenkoten zal gebeuren via het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Via het digitaal platform wordt alle informatie over de koten transparant en raadpleegbaar. Zo kan de student in één oogopslag alle kwalitatieve koten in Vlaanderen met een label ontdekken. Ook een fysiek label zal aan het kot zelf kunnen worden aangebracht.

Wij houden u op de hoogte van de verdere wettelijke ontwikkelingen op dat vlak.