Terug naar overzicht
25 mei 2021

Modelovereenkomst voor belastingvoordeel bij kwijtschelding huur door corona

Zoals vorige maand in de nieuwsbrief toegelicht, kan een verhuurder die de huur voor ten minste 40% heeft kwijtgescholden voor de maanden april, mei en/of juni 2021 - gelet op de verplichte sluiting door de coronamaatregelen - een belastingvoordeel van 30% genieten mits verschillende voorwaarden zijn voldaan.

Eén van deze voorwaarden is dat de kwijtschelding vastgelegd wordt in een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder. De FOD Financiën heeft in dit kader recent een modelovereenkomst opgesteld die u terug kan vinden op haar website. Het gebruik van deze modelovereenkomst is facultatief, maar is aan te raden omdat hierin alle noodzakelijke informatie staat om van het belastingvoordeel te kunnen genieten. De overeenkomst moet uiterlijk op 15 juli 2021 ingevuld en ondertekend aan FOD Financiën worden bezorgd.