Terug naar overzicht
31 okt 2023

Nieuwe pachtwet in werking vanaf 1 november

Het Vlaams Parlement keurde begin deze maand het nieuwe Pachtdecreet goed, (toch wel) een mijlpaal in de agrarische wetgeving.

Het nieuwe decreet, dat de verouderde regels van de Pachtwet van 1969 vervangt, treedt in werking op 1 november 2023. Dit decreet zal ook van toepassing zijn op overeenkomsten die werden gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet en die niet werden opgezegd. De Vlaamse pachtwetgeving wordt zo evenwichtiger, transparanter, en zou o.a. meer flexibiliteit moeten bieden aan eigenaars en kansen creëren voor jonge landbouwers.

Volgende maand lichten wij de meest markante vernieuwingen toe in onze nieuwsbrief, wordt dus vervolgd.