Terug naar overzicht
29 feb 2024

Nieuwe regels rond behoud GSM-nummer werknemer na ontslag

Wanneer een werkgever instaat voor de kost verbonden aan het gebruik van de GSM van de werknemer is deze er bij ontslag van de werknemer vaak als de kippen bij om het verdere gebruik van dit GSM-nummer te claimen. Vaak is dit nummer namelijk gekend bij klanten en wil de werkgever op die manier vermijden dat deze klanten samen met het GSM-nummer van de werknemer vertrekken in geval van ontslag.

Vanaf 1 januari 2024 is dit evenwel in bepaalde gevallen niet meer zo eenvoudig. Volgens het nieuwe artikel 21/1 Arbeidsovereenkomstenwet kan de werknemer het GSM-nummer waar hij reeds over beschikte bij aanvang van de tewerkstelling, maar waarvan de kost lopende de tewerkstelling werd gedragen door de werkgever, in geval van ontslag namelijk terug meenemen. De werkgever kan het verdere gebruiksrecht van dit nummer niet claimen indien de werknemer het verzoek tot verder gebruik van het betrokken GSM-nummer schriftelijk, met vermelding van de datum, overmaakt aan de werkgever en dit binnen de maand na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Belangrijk: voor GSM-nummers die de werkgever van bij het begin ter beschikking stelt van de werknemer en die de werknemer dus niet “meebracht” naar de werkgever geldt deze regel niet.