Terug naar overzicht
27 jun 2023

Nieuwe regels voor telewerkende grensarbeiders op het vlak van RSZ

Stel, u woont in Frankrijk (woonland) en werkt in België (werkland). In welk land bent u aan de sociale zekerheid onderworpen indien u, als grensarbeider, af en toe telewerk verricht vanuit uw woonland?

Vóór de coronacrisis gold de klassieke 25%-regel. Zolang de telewerkende grensarbeider minder dan 25% in zijn/haar woonland werkte, bleef hij/zij onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel van het werkland. Tijdens de coronacrisis, waar structureel telewerk vaak de regel was, werd een overgangsregel uitgewerkt om te vermijden dat telewerkers onderworpen werden aan de sociale zekerheid van hun woonland wanneer de 25%-grens overschreden werd. Grensarbeiders die toen telewerkten, bleven in hun werkland aan de sociale zekerheid onderworpen. Deze overgangsregel blijft van kracht tot 30 juni 2023.

Vanaf 1 juli 2023 kan, dankzij een Europees kaderakkoord, onder voorwaarden, gebruik gemaakt worden van de nieuwe 50%-regel. Zolang de telewerkende grensarbeider minder dan 50% in het woonland werkt, blijft hij/zij onderworpen aan het sociale zekerheidsstelsel van zijn/haar werkland, op voorwaarde dat beide landen het kaderakkoord ondertekend hebben.

Dit betekent niet dat de klassieke 25%-regel overboord wordt gegooid. Werkgevers zullen, bij de aanvraag van het A1-document, de keuze kunnen maken. De RSZ bevestigde dat België dit kaderakkoord zal ondertekenen en dat het van toepassing zou zijn vanaf 1 juli 2023. Welke andere lidstaten dit akkoord nog zullen ondertekenen, is vandaag nog onduidelijk.