Terug naar overzicht
01 feb 2024

Nieuwe wegcode op komst!

Onze wegcode (die alle Belgische verkeersregels bevat) is 50 jaar oud en al talloze keren aangepast.

Met een nieuwe wegcode wil de wetgever de verkeersregels structureren en voor iedereen raadpleegbaar maken, met aangepaste verkeersregels voor heel het land én nieuwe verkeersborden.

In de nieuwe wet wordt het leven voor voetgangers en fietsers vlugger, veiliger en comfortabeler gemaakt en krijgen deze weggebruikers nu ook een eerlijke plaats in de wettekst. Een aantal verkeersborden krijgen een nieuwe look en zullen voortaan genderneutraal zijn. Er worden ook nieuwe verkeersborden, voornamelijk voor fietsers, geïntroduceerd (bv. een verkeersbord voor bakfietsen).

Speedpedelecs zullen op meer plaatsen toegelaten worden, bijvoorbeeld in voetgangerszones en speelstraten. De gebruikers moeten er stapvoets rijden en met respect voor voetgangers en andere weggebruikers.

Indien geen juridische hangijzers roet in het eten gooien, wordt de nieuwe code, die voortaan de code van de openbare weg zal heten, in het najaar van 2025 van toepassing. De vraag rijst of dat niet iedereen er baat bij zou hebben om bij de inwerkingtreding van deze nieuwe code een opfrissingscursus te volgen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.