Terug naar overzicht
29 feb 2024

Onbeperkte geldigheidsduur asbestattest als geen asbest werd aangetroffen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van elk gebouw dat dateert van vóór 2001. Dit attest is 10 jaar geldig en moet in principe opnieuw worden opgemaakt indien de woning na deze tienjarige periode nogmaals wordt verkocht. De vraag rees wat het lot is van woningen die asbestveilig werden verklaard. Het leek absurd dat ook voor deze woningen een nieuw asbestattest zou moeten worden aangevraagd na 10 jaar.

Hier is nu verduidelijking over gekomen door de goedkeuring van een wijziging in het Vlarema (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen) als volgt: “indien geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisatieattest van onbepaalde duur”. Woningen die aldus een asbestattest hebben met eindconclusie: ‘0 asbestmaterialen’, moeten na verloop van de geldigheidsduur geen nieuw asbestattest opvragen. In de praktijk zou dit neerkomen op meer dan een derde van alle asbestattesten.

Deze wijziging wordt ook doorgevoerd voor het asbestattest dat vereist is voor gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw.

Indien evenwel voor deze woningen later alsnog asbest zou worden vastgesteld, dan vervalt de geldigheid van het asbestattest en dient binnen het jaar na vaststelling terug een asbestattest te worden opgesteld.