Terug naar overzicht
21 dec 2023

Opletten met ontslagen vanaf 14 januari 2024

Ondernemingen die in mei 2024 sociale verkiezingen moeten organiseren, vermijden best om werknemers te ontslaan vanaf 14 januari 2024. Op dat ogenblik start namelijk de zogenaamde “occulte beschermingsperiode”.

Werknemers die voorkomen op de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen genieten ontslagbescherming vanaf dag X-30, dat is 30 dagen voor de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt bekend gemaakt. Wie op de kandidatenlijsten staat, wordt pas bekendgemaakt op dag X+35. Tussen dag X-30 en dag X+35 weet u als werkgever dus niet wie op de kandidatenlijst zal worden voorgedragen en bijgevolg ontslagbescherming geniet. Tijdens deze periode kan het dus zeer riskant zijn om een werknemer te ontslaan gezien de verregaande ontslagbescherming.

Een werknemer die ontslagen werd tijdens de occulte periode en op de kandidatenlijst voorkomt voor de sociale verkiezingen, kan – na de neerlegging van de kandidatenlijst – om zijn re-integratie in de onderneming verzoeken. Gaat de werkgever niet over tot re-integratie dan zal een beschermingsvergoeding verschuldigd zijn bestaande uit twee delen:

  • Een forfaitair deel tussen de 2 en 4 jaar loon afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer;
  • Een variabel deel gelijk aan het bedrag van het loon dat nog verschuldigd is tot het einde van het mandaat van de personeelsafgevaardigden bij de verkiezingen waarvoor de werknemer kandidaat was (2028 dus).

Een ontslag tijdens de occulte periode kan een werkgever dus zuur opbreken aangezien hij risico loopt om een beschermingsvergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot maar liefst acht jaar loon.