Terug naar overzicht
25 jun 2024

Opname op de inventaris leegstand kan niet meer worden betwist tijdens de procedure omtrent de leegstandsheffing

Wanneer een woning of gebouw leegstaand is, kan deze na vaststellingen worden opgenomen op de leegstandsinventaris. Vanaf twaalf maanden na de opname op de inventaris kan er een leegstandsheffing volgen. Zolang de woning of het gebouw niet wordt geschrapt uit de inventaris, kan vervolgens de belasting jaarlijks verschuldigd zijn. Hierbij verhoogt het bedrag telkens (tot een bepaald maximum).

Zowel tegen de opname op de inventaris van leegstaande woningen/gebouwen als tegen de leegstandsheffing zijn er - afzonderlijke - beroepsmogelijkheden voorzien. Het is belangrijk om de beroepsmogelijkheid tegen de opname op de inventaris tijdig te benutten indien daartoe redenen zijn. Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest dd. 25 april 2024 geoordeeld dat er in de procedure omtrent de betwisting van de leegstandsheffing niet meer rechtsgeldig kan worden geoordeeld over de wettigheid van de opname, wanneer de belastingplichtige de beroepsmogelijkheid tegen de opname op de inventaris niet heeft benut of tevergeefs heeft uitgeput. Rest natuurlijk wel nog de schrapping aanvragen als de voorwaarden daarvoor vervuld zijn.

Tijdig actie ondernemen is dus de boodschap.