Terug naar overzicht
30 apr 2024

Outplacement bij medische overmacht wordt vervangen door een bijdrage aan het “Terug Naar Werk-fonds”

Een arbeidsovereenkomst kan maar onder bepaalde voorwaarden en na het doorlopen van een strikte procedure worden beëindigd op basis van medische overmacht (artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet).

Riep u als werkgever, na het doorlopen van deze procedure, eenzijdig medische overmacht in, dan moest u – althans voor 1 april 2024 – uw (ex)werknemer een outplacementaanbod voorstellen ter waarde van 1.800 euro.

Met ingang van 1 april 2024 kwam hier verandering in (KB van 28 maart 2024 betreffende het Terug Naar Werk-fonds, BS 2 april 2024).

De specifieke outplacementbegeleiding medische overmacht wordt afgeschaft en vervangen door een dubbele verplichting voor de werkgever. Binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever wordt beëindigd op basis van medische overmacht, moet deze laatste (op straffe van een strafsanctie): (a) het “Terug Naar Werk-fonds” in kennis stellen van de beëindiging, en (b) een bijdrage van 1.800 euro betalen aan het fonds.

De kennisgeving en betaling verlopen via het RIZIV (de praktische details vindt u terug op volgende website: https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/socio-professionele-re-integratie/terug-naar-werk-fonds-werkgevers.

De wegens medische overmacht beëindigde werknemer zal zich op zijn beurt kunnen richten tot het fonds om gespecialiseerde dienstverlening op maat (zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching) aan te kopen bij een door het RIZIV erkende dienstverlener, en dit ter waarde van 1.800 euro. Deze dienstverlening beoogt de definitief arbeidsongeschikte werknemer te oriënteren naar een nieuwe job.