Terug naar overzicht
21 dec 2023

Reclame langs de openbare weg

De Vlaamse Publiciteitsverordening, van kracht vanaf 1 januari 2024, introduceert significante wijzigingen in de verouderde regelgeving uit de jaren '30 en '50 met betrekking tot reclame langs openbare wegen. De doelstellingen van deze verordening zijn gericht op het bevorderen van goede ruimtelijke ordening en het waarborgen van verkeersveiligheid. Anders dan vroeger geldt de nieuwe regelgeving langs alle openbare wegen, wat het voordeel van duidelijkheid heeft.

De verordening is van toepassing op publiciteitsinrichtingen waarvan de boodschap herkenbaar is vanaf de openbare weg en waarvoor een omgevingsvergunning of meldingsakte is vereist. Elke publiciteitsinrichting die onder het toepassingsgebied valt, moet voldoen aan een aantal algemene verplichtingen, bv. de publiciteitsboodschap mag de verkeersveiligheid niet hinderen, er zijn bijzondere vereisten voor de verlichting.

Daarnaast voorziet de verordening in specifieke regels naargelang het gaat over zaakgebonden publiciteit of niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (die laatste zijn de klassieke “reclameborden”). Zaakgebonden publiciteitsboodschappen zijn publiciteitsboodschappen die louter betrekking hebben op een bedrijf op die locatie, zoals de naam, het logo, de vermelding van de activiteit, of de vermelding van een van de belangrijkste ter plaatse aangeboden producten of diensten. Er dient dus een link te zijn tussen de publiciteitsboodschap en de zaak op die locatie. Voor dergelijke publiciteit gelden soepelere regels. Een niet-zaakgebonden publiciteitsinrichting is a contrario elke publiciteitsinrichting die geen zaakgebonden publiciteitsinrichting is, bv. een reclamebord langs de openbare weg. Opgelet, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen de Publiciteitsverordening aanvullen.