Terug naar overzicht
27 jun 2023

Smartphone en computer voortaan niet meer vatbaar voor beslag

Om personen met financiële problemen toch enigszins te beschermen en hen toe te laten steeds in redelijke omstandigheden te blijven leven, voorziet de wet dat bepaalde goederen niet vatbaar zijn voor beslag. Deze lijst was evenwel tot voor kort allesbehalve aangepast aan de noden van vandaag. Zo vermeldde de lijst bijvoorbeeld nog altijd dat de beslagene steeds één koe, twaalf schapen of geiten, een varken en 24 dieren van het hoenderhof mocht behouden. Voorwerpen die in de huidige samenleving als onmisbaar worden beschouwd, waren dan weer nog niet opgenomen in de lijst.

Daarom werd met de wet van 7 april 2023 beslist om de lijst te updaten. Voortaan zijn een computer, printer en smartphone tot een waarde van 500 EUR per telefoon, niet langer vatbaar voor beslag. Is een mobiele telefoon meer waard dan 500 EUR, dan wordt er in elk geval per gezin één telefoon vrijgesteld van beslag. Er wordt wel in een uitzondering voorzien voor beslag door de schuldeiser-verkoper van de betrokken computer, printer of smartphone die nog geen betaling van zijn goederen bekwam.

Verder wordt ook de verzetstermijn voor de beslagene verlengd, zodat de beslagene meer tijd heeft om zich te informeren over de goederen die niet in beslag mogen worden genomen door zijn schuldeisers.

De wet trad in werking op 25 juni 2023. Vanaf dan zijn koeien, schapen en kippen dus opnieuw vatbaar voor beslag…