Terug naar overzicht
01 feb 2024

Uitbreiding flexi-jobs

Met de programmawet van 22 december 2023 werd er opnieuw gesleuteld aan het systeem van flexi-jobs. Zo werd het aantal sectoren waarin mensen voortaan als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld kunnen worden aanzienlijk uitgebreid. Heel wat nieuw paritaire comités komen in aanmerking. Ook ondernemingen die werkzaam zijn in de evenementsector, afhankelijk van de indeling van hun hoofdactiviteit, beroep doen op flexi-jobbers.

Voor alle andere sectoren waar actueel geen beroep gedaan kan worden op flexi-jobbers kunnen de sociale partners ervoor opteren om alsnog in te stappen in dit systeem via een sectorale cao (opt-in).

Verder werden ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan het systeem van flexi-jobs met name:

  • Stijging van de werkgeversbijdrage van 25% naar 28%;
  • Plafond van 12.000 EUR om onbelast bij te verdienen voor werknemers niet-gepensioneerden;
  • Flexi-jobbers hebben voortaan minstens recht op het barema-loon van het paritair comité waarin men activiteiten uitoefent;
  • Het flexi-loon mag maximaal 16,785 EUR per uur bedragen;
  • Een vaste job combineren met een flexi-job in verbonden ondernemingen is niet langer toegestaan.