Terug naar overzicht
21 dec 2023

Uw verzekering opzeggen wordt eenvoudiger

Vanaf 1 oktober 2024 gelden nieuwe opzeggingsregels voor verzekeringsovereenkomsten, waardoor zij gemakkelijker stopgezet zullen kunnen worden. De wetgever wil daarmee meer concurrentie toelaten op de verzekeringsmarkt, wat de prijs en kwaliteit van de verzekeringsproducten ten goede zou komen.

Op vandaag kunt u een verzekering enkel opzeggen met een aangetekende brief, door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs of door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Bovendien kunt u dit niet op eender welk moment. Doet u de opzegging minder dan drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan blijft de verzekering (doorgaans) nog een jaar langer lopen.

De nieuwe regelgeving zal het mogelijk maken om geldig op te zeggen via een digitaal platform met elektronische ondertekening. Daarnaast wordt de opzeggingstermijn van drie maanden voor de verzekeringsnemer herleid tot twee maanden (terwijl de verzekeraar zelf wel een termijn van drie maanden moet blijven respecteren).

Tot slot maakt de wetgever het specifiek voor de consument nog eenvoudiger. Deze zal de meeste verzekeringen op ieder moment kunnen stopzetten, op voorwaarde dat de verzekering al meer dan een jaar loopt en er een opzeggingstermijn van twee maanden wordt nageleefd. De verzekeringsnemer die zijn polis wil opzeggen om een nieuwe verzekeringsovereenkomst aan te gaan, kan zijn nieuwe verzekeraar (of de verzekeringstussenpersoon) zelfs vragen om daartoe voor zijn rekening de nodige formele stappen te zetten.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die vanaf 1 oktober 2024 worden gesloten of stilzwijgend worden verlengd.