Terug naar overzicht
09 dec 2021

Vonnissen politierechtbank nu ook zelf online te raadplegen

Vanaf 24 november 2021 is het voor burgers mogelijk om een eigen (strafrechtelijk) vonnis van de politierechtbank online te raadplegen via de website www.justonweb.be en dit via het inloggen met de eID of itsme. Vonnissen vanaf 17 juli 2021 zullen daarop raadpleegbaar zijn.

Wanneer na een uitspraak het vonnis beschikbaar is, zal dit via e-mail of per brief worden gemeld aan de burger (of via de raadsman indien deze tussenkomt). In een latere fase zullen ook uitspraken van andere rechtbanken en hoven digitaal ter beschikking worden gesteld.