Terug naar overzicht
25 jun 2024

Vrijstellingsbesluit wordt uitgebreid voor o.a. het aanbrengen van isolatie, maar ook aangepast voor airco’s en warmtepompen

Op 7 juni 2024 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat o.a. volgende vrijstellingen toevoegt aan het Vrijstellingsbesluit (waardoor deze stedenbouwkundige handelingen in de toekomst niet langer vergunningsplichtig zijn):

  • het aanbrengen van isolatie tegen buitengevels en daken met een maximale isolatiedikte van 26 cm en waarbij de rooilijn niet wordt overschreden;
  • het (beperkt) overwelven of inbuizen van grachten in functie van de enige oprit of toegang tot percelen.

Om de geluidshinder afkomstig van airco’s en warmtepompen tegen te gaan, voorziet het wijzigingsbesluit ook dat de bestaande vrijstelling enkel nog geldt indien het toestel op twee meter van de perceelsgrens staat, of tot tegen een bestaande scheidingsmuur.

Let op: het Vrijstellingsbesluit kan enkel toegepast worden indien de werken in overeenstemming zijn met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften (zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), bijzonder plan van aanleg (BPA), verkavelingsvoorschriften etc.). Dit is telkens geval per geval te beoordelen.

Het is nu wachten op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, gezien de wijzigingen ingaan op de tiende dag na deze publicatie. We volgen dit stipt voor u op.