Terug naar overzicht
28 mrt 2023

Wettelijk kader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op komst

Het Vlaams Parlement heeft op 8 februari 2023 een decreet aangenomen dat een wettelijk kader invoert voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten in kamerwoningen.

Concreet krijgen gemeenten de mogelijkheid om een verordening aan te nemen, die voorziet dat een vergunning kan worden bekomen voor het verhuren van kamerwoningen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten indien deze kamerwoning aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Werkgevers kunnen slechts een vergunning bekomen als er voor alle kamers een conformiteitsattest van maximaal één jaar oud beschikbaar is. De vergunning is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd indien de voorwaarden vervuld blijven.

De Vlaamse Regering moet wel eerst nog uitvoeringsmaatregelen nemen, zoals het vaststellen van de specifieke woningkwaliteitsnormen voor dergelijke verhuur. Wij volgen dit uiteraard verder op en houden u op de hoogte.