Terug naar overzicht

Specialisaties

  • Ontslagonderhandelingen
  • Psychosociale aspecten op het werk
  • Risico’s op de werkvloer: arbeidsveiligheid, strafrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  • Faillissementscurator

Chris Persyn

Advocaat - vennoot
chris.persyn@crivitspersyn.be

Chris Persyn studeerde rechten aan de KU Leuven. Van 1982 tot 1990 was hij aan deze universiteit verbonden als assistent bij het Instituut voor Sociaal Recht. Ook de roep van de advocatuur was er van in den beginne: in 1982 werd Chris advocaat aan de balie in Brugge en in 1988 richtte hij samen met Rik Crivits het kantoor Crivits & Persyn op.

Chris is voornamelijk actief binnen het sociaal recht en behandelt materies van arbeidsrecht, arbeidsongevallenrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Daarnaast is hij ook faillissementscurator.

Chris spreekt regelmatig over onderwerpen i.v.m. sociaal recht, in het bijzonder over welzijn op het werk, arbeidsongevallen en de sociaalrechtelijke aspecten van faillissementen en vereffeningen. Hij doceert onder meer aan de Universiteit Antwerpen, de hogeschool Odisee te Gent en Syntra West.

Chris publiceert ook geregeld over deze onderwerpen. Zo is hij onder meer medeauteur van het boek Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid(Wolters Kluwer, 2018).

Hij is voorzitter van het Technisch Comité voor de Zeevisserij, opgericht binnen Fedris, lid van de deontologische commissie van Co-Prev en plaatsvervangend rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Brugge. Chris slaagde ook in de examens afgenomen in het kader van de beroepsopleiding in de burgerlijke en strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie, georganiseerd door de balie bij het Hof.