Terug naar overzicht
31 okt 2023

Verlenging verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw voor particulieren

Sinds 1 januari 2021 geldt een (tijdelijk) verlaagd btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van woningen in België. Deze regeling is meer concreet van toepassing wanneer een gebouw wordt ge-sloopt en nadien een woning met een maximale oppervlakte van 200 m² wordt gebouwd op hetzelfde perceel. De eigenaar moet deze woning gebruiken als enige eigen woning, en moet er gedurende vijf jaar zijn domicilie vestigen. Dit verlaagde btw-tarief is in principe van toepassing tot en met 31 december 2023.

De federale regering heeft recent beslist dat het verlaagde btw-tarief van 6% ook na 31 december 2023 zal blijven gelden voor particulieren. Voor wie een woning aankoopt via een bouwpromotor, stijgt de btw echter opnieuw naar 21%. Er wordt wel in een overgangsregeling voorzien. Wie een woning aankoopt via een bouwpromotor, zal immers alsnog aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief van 6% voor facturen opgemaakt in 2024 indien de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023.