Bestuurders aansprakelijkheid

Ondernemen zonder risico zal u niet lukken; voor besturen is dat niet anders. Bestuurders engageren zich tegenover de vennootschap of vereniging die hen aanstelde om te besturen in het belang van hun opdrachtgever. Ze dragen echter ook verantwoordelijkheid tegenover buitenstaanders, zoals leveranciers, klanten, de fiscus en de sociale zekerheid. Rechtbanken zijn vrij streng voor bestuurders, zelfs al worden ze niet voor hun bestuur betaald en besturen ze niet beroepshalve. Onwetendheid is geen excuus, eerder een verzwarende omstandigheid.

Crivits & Persyn kan u de risico’s leren kennen. Vanuit onze praktijk als curator en vereffenaar weten we waarop we zelf letten als we bestuurders evalueren. Vanuit onze praktijk als verzekeringsspecialisten weten we in hoeverre bestuurders hun aansprakelijkheid kunnen indekken. Vanuit onze kennis van het arbeidsrecht en op het gebied van arbeidsveiligheid kennen we de risico’s voor bestuurders die personeel tewerkstellen. Kortom, op basis van onze ervaring kunnen we uw bedrijfsleiders opleiden, uw bestuurders adviseren, hen helpen hun risico’s te beperken en hen verdedigen als ze worden aangesproken.