Terug naar overzicht
28 apr 2020

Geen verdere verlenging termijnen administratieve (vergunnings)procedures

Er komt geen (verdere) verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Eerder werden deze in het kader van corona-maatregelen van overheidswege verlengd of opgeschort (zie nieuwsbericht van 31 maart 2020 https://www.crivitspersyn.be/nl/nieuws/impact-van-coronacrisis-op-administratieve-vergunningsprocedures).

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir vindt verdere maatregelen niet opportuun. Na 24 april kunnen aldus nieuwe openbare onderzoeken opgestart worden, en kunnen lopende openbare onderzoeken worden hervat.

Deze maatregel beoogt een verdere vertraging in de behandelingstermijn van dossiers tegen te gaan. De Vlaamse Regering hoopt zo de economie weer aan te zwengelen, en particuliere investeerders en de bouwsector een duwtje in de rug te geven.