Bezint eer ge ontslaat. Over kennelijk onredelijke ontslagen ( 7 juni 2023)

28 Mar 2023
Seminaries

Op 7 juni 2023 geven mr. Alain Uyttenhove en mr. Tim Defauw een seminarie omtrent het kennelijk onredelijk ontslag. Hierbij hebben zij uitspraken van arbeidsgerechten onderzocht en lichten zij een...

Read more about @note.title.value

Masterclass omgeving: over lussen, aanpassen, bijstellen en andere remediëring van vergunningsaanvragen (9 mei 2023)

28 Mar 2023
Seminaries

Dinsdag 9 mei 2023 geeft mr. Magali Van Landegem een masterclass omgevingsrecht. Tijdens het seminarie wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die de regelgeving aanreikt om onvolledigheden of...

Read more about @note.title.value

C&P nam deel aan Miles for Smiles 2023

28 Mar 2023
Nieuws

Op zaterdag 11 maart 2023 namen Tim, Bram, Jan-Willem en Charline deel aan het spetterende loopfeest Miles for Smiles, georganiseerd door de Ronde Tafel Brugge.

Samen met 1574 andere...

Read more about @note.title.value

Uniform Vlaams kwaliteitslabel voor studentenkoten vanaf januari 2024

28 Mar 2023
Publicaties

Een betaalbaar en kwalitatief studentenkot vinden, blijkt vandaag geen sinecure. Door de grote vraag naar degelijke studentenhuisvesting is deze markt de laatste tijd erg verhit geraakt...

Read more about @note.title.value

Wettelijk kader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op komst

28 Mar 2023
Publicaties

Het Vlaams Parlement heeft op 8 februari 2023 een decreet aangenomen dat een wettelijk kader invoert voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten in kamerwoningen.

Concreet krijgen gemeenten...

Read more about @note.title.value

Het reorganisatieplan: een tweede kans

28 Mar 2023
Publicaties

In een procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord maakt de schuldenaar een reorganisatieplan op waarover de schuldeisers zullen stemmen. Zelfs als het plan door de wettelijk...

Read more about @note.title.value

Ziekte of ongeval tijdens vakantie zal vanaf 2024 niet meer leiden tot een verlies aan vakantiedagen

28 Mar 2023
Publicaties

Het Europees Hof van Justitie oordeelde al in een arrest van 21 juni 2012 dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie het recht moet hebben om zijn vakantiedagen later op te nemen. Het...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Yves Vandendriessche: Het Belgisch auteursrecht na omzetting van de DSM-richtlijn: een frisse senior op het net?

28 Mar 2023
Publicaties

Het auteursrecht beschermt al decennia- en zelfs eeuwenlang diegene die op originele wijze tot een concreet ‘werk van letterkunde of kunst’ komt. Een registratie of depot hoeft niet, de auteur dient...

Read more about @note.title.value

Welkom Frey!

28 Feb 2023
Nieuws

Frey Waelput is de nieuwe management assistant van de praktijkgroep Sociaal Recht. Frey studeerde af als Master Tolk - Engels, Spaans, Nederlands en is dus een echte talenknobbel. Hij zal dan ook...

Read more about @note.title.value

Vanaf maart 2023 verplichte deontologische commissie in Vlaamse lokale besturen

28 Feb 2023
Publicaties

Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur goed. De wijziging heeft betrekking op de verplichting tot het oprichten van een...

Read more about @note.title.value

Nieuwigheden Mijn Verbouwlening

28 Feb 2023
Publicaties

Sinds 1 september 2022 kunnen eigenaars ‘Mijn Verbouwlening’ aanvragen wanneer zij hun woning renoveren en/of energiezuiniger maken.

Recent zijn er twee zaken gewijzigd aan deze verbouwlening:

  • A...
Read more about @note.title.value

IOS: Gedaan met wachten op Godot

28 Feb 2023
Publicaties

Op 1 januari 2023 trad de “Wet van 26 december 2022 tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen” in werking. Een van de diverse bepalingen waarop de titel...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Xanthe Carlier: Blijven leren, ook op de werkvloer

28 Feb 2023
Publicaties

In eerdere nieuwsbrieven gaven we al een globaal overzicht van de veelbesproken arbeidsdeal en het activerend ontslagrecht. Met de maand maart in het verschiet vestigen we graag de aandacht op het...

Read more about @note.title.value

Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep (9 mei 2023)

31 Jan 2023
Seminaries

Tijdens deze webinar wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV...

Read more about @note.title.value

Lustrum Boek XX Wer (27 april 2023)

31 Jan 2023
Seminaries

Rik Crivits zal een panelgesprek modereren in het raam van de studiedag Lustrum Boek XX WER. De studiedag handelt inzonderheid over de knelpunten bij de toepassing van de insolventiewet en de...

Read more about @note.title.value

Keuzestress bij omzetting van vennootschappen (16 maart 2023)

31 Jan 2023
Seminaries

Mr. Vanessa Ramon geeft op 16 maart 2023, in samenwerking met Voka, een seminarie omtrent de omzetting van de vennootschappen. Hierbij zorgt ze voor een stand van zaken en een praktische leidraad om...

Read more about @note.title.value

Juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk (6 en 14 maart 2023)

31 Jan 2023
Seminaries

Op 6 en 14 maart 2023 geeft meester Charline Bulteel in samenwerking met SBM een inleiding tot het arbeidsongevallenrecht, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 1’.

Locatie: SBM...

Read more about @note.title.value

Over lussen, aanpassen, bijstellen en andere remediëring van vergunningsaanvragen (8 februari 2023)

31 Jan 2023
Seminaries

Op 8 februari 2023 geeft mr. Magali Van Landegem een opleiding in het omgevingsrecht. Tijdens de studienamiddag wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die de regelgeving aanreikt om...

Read more about @note.title.value