Staking: een collectief conflict in woord en daad

01 dec 2008
Publicaties
De sociale (on)rust wordt onder meer gemeten aan de hand van het aantal stakingsdagen. Te oordelen naar het nieuws, is de sociale vrede in sommige sectoren momenteel ver weg. De sfeer wordt grimmiger...
Lees meer over Staking: een collectief conflict in woord en daad

Final report to a European framework for administrative cooperation between social inspection services

02 jan 2008
Publicaties

Aard van de arbeidsrelatie als deus ex machina

09 jun 2007
Publicaties
Het bepalen van de ware toedracht van een professionele samenwerking is tot dusver steeds onderworpen geweest aan de grillen van de beoordelingsvrijheid van hoven en rechtbanken. Hoewel het enigszins...
Lees meer over Aard van de arbeidsrelatie als deus ex machina

Overmacht inzake leegstandheffing voor woningen en gebouwen

01 jun 2007
Publicaties

Vakantiegeld variabilis horribilis

02 jan 2007
Publicaties

Praktische Gids voor faillissements-curatoren

02 jan 2007
Publicaties

De nieuwe verificatieprocedure in het faillissement

02 jan 2007
Publicaties

Knelpunten inzake het gerechtelijk akkoord

02 jan 2006
Publicaties

Over vakantiegeld gesproken… (Cass. 26 september 2005)

01 sep 2005
Publicaties

Een goede communicatie tussen curator en rechter-commissaris...

02 jul 2005
Publicaties

Bodemverontreiniging en -sanering in België: een stand van zaken

01 mrt 2005
Publicaties

Het vreugdevuur der ongelijkheden: het Arbitragehof en het arbeidsongevallenrecht

01 feb 2005
Publicaties

Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: evoluties in wetgeving en rechtspraak 1993-2004

15 jan 2005
Publicaties

Het begrip arbeidsongeval: symptomen van een ongewilde elasticiteit

02 jan 2005
Publicaties

Het vreugdevuur der ongelijkheden: het Arbitragehof en het arbeidsongevallenrecht

02 jan 2005
Publicaties

Het Arbeidshof te Brussel (Fr.): over het toekennen van warrants en de opzegvergoeding

02 jan 2004
Publicaties