Artikel van de maand door Lene De Vlieger: Het verplichte asbestattest op z’n best: veel ruimer dan enkel verkoop van onroerend goed

31 jan 2023
Publicaties

Wanneer u een onroerend goed verkoopt, moet u uiterlijk bij het ondertekenen van het compromis onder andere over een bodemattest en een stedenbouwkundig uittreksel beschikken. Recent is daar een nieuw...

Lees meer over Artikel van de maand door Lene De Vlieger: Het verplichte asbestattest op z’n best: veel ruimer dan enkel verkoop van onroerend goed

De vooruitziende bestuurder: anticiperen op actiemogelijkheden van curatoren en overheid bij faillissement (7 februari 2023 - webinar)

27 dec 2022
Seminaries

Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud, en er staan nog wel wat wijzigingen op til. In samenwerking met NCOI Learning belichten mr. Rik Crivits en mr. Lore Rammeloo...

Lees meer over De vooruitziende bestuurder: anticiperen op actiemogelijkheden van curatoren en overheid bij faillissement (7 februari 2023 - webinar)

C&P’ers vlammen tegen kansarmoede

27 dec 2022
Nieuws

In Brugge zijn op 19 december de Warmathons van De Warmste Week afgetrapt. Het enthousiasme bij Crivits & Persyn was groot om ons samen warm te lopen of te wandelen voor het goeie doel. Tijdens de...

Lees meer over C&P’ers vlammen tegen kansarmoede

Crivits & Persyn verwelkomt Sofie Fonteyne!

27 dec 2022
Nieuws

Deze maande startte mr. Sofie Fonteyne in ons kantoor. Sofie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Sinds 2017 is ze advocaat aan de balie van West-Vlaanderen. Sofie is actief in...

Lees meer over Crivits & Persyn verwelkomt Sofie Fonteyne!

Koninklijk besluit maakt de toekenning van een beperkt voorschot aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten tijdelijk mogelijk

27 dec 2022
Publicaties

In onze nieuwsbrief van 25 oktober 2022 informeerden wij u dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedkeurde, op grond waarvan aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten voorschotten...

Lees meer over Koninklijk besluit maakt de toekenning van een beperkt voorschot aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten tijdelijk mogelijk

Artikel van de maand door Vanessa Ramon en Eveline Lesage: De (dis)harmonie tussen onrechtmatige bedingen in het nieuwe verbintenissenrecht en de B2B-wet

27 dec 2022
Publicaties

Het nieuwe verbintenissenrecht voert met artikel 5.52 van het Burgerlijk Wetboek een algemene regeling voor onrechtmatige bedingen in. Deze zal van toepassing zijn op alle contracten afgesloten na 1...

Lees meer over Artikel van de maand door Vanessa Ramon en Eveline Lesage: De (dis)harmonie tussen onrechtmatige bedingen in het nieuwe verbintenissenrecht en de B2B-wet

Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling (webinar on demand)

29 nov 2022
Seminaries

Mr. Vanessa Ramon geeft tijdens dit webinar toelichting bij de overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid dit te realiseren via een klassieke...

Lees meer over Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling (webinar on demand)