“De KMO regeert het land, beter dan ooit tevoren”

28 mei 2019
Publicaties
Op 21 maart 2019 keurde het parlement een wetsontwerp goed met als oogmerk de contractuele vrijheid tussen ondernemingen in te perken. De wetgever heeft hiermee paal en perk willen stellen aan...
Lees meer over “De KMO regeert het land, beter dan ooit tevoren”

Inwerkingtreding wet rechtsbijstand op 1 september 2019

28 mei 2019
Publicaties
In onze vorige nieuwsbrief deelden wij u reeds mee dat de wet op de rechtsbijstandverzekering van 22 april 2019 was goedgekeurd.

De effectieve datum van inwerkingtreding is nu ook bekend. Op 8 mei...
Lees meer over Inwerkingtreding wet rechtsbijstand op 1 september 2019

Congres Navorming 2019 - Provinciaal Veiligheidsinstituut

13 mei 2019
Seminaries

Wet op de rechtsbijstandverzekering goedgekeurd

30 apr 2019
Publicaties
In de nadagen van de legislatuur heeft het parlement op 4 april jl. de wet “tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” aangenomen. Het voorstel zat al enige tijd in de pijplijn,...
Lees meer over Wet op de rechtsbijstandverzekering goedgekeurd

De Vrijwilligerswet bijgesteld

30 apr 2019
Publicaties
Recent werd een wet van 1 maart 2019 gepubliceerd die de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk heeft aangepast en/of verduidelijkt. Vanaf 21 april 2019...
Lees meer over De Vrijwilligerswet bijgesteld

Universiteit Antwerpen: Postgraduaat in de preventieadviseur niveau 1

29 mrt 2019
Seminaries

Het Vlaamse Woninghuurdecreet

28 mrt 2019
Seminaries

Legal Talks@Crivits & Persyn on location: Een premie voor uw nachtrust. Over de verzekerbaarheid van bestuurdersaansprakelijkheid

27 mrt 2019
Seminaries

Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt?

26 mrt 2019
Publicaties
Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn...
Lees meer over Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt?

Groep van 10 bereikt akkoord over ontwerp IPA 2019-2020

26 mrt 2019
Publicaties
Om de twee jaar sluiten de sociale partners in de Groep van 10 een interprofessioneel akkoord (IPA) af. Dit akkoord legt het kader vast voor de privésector inzake bijvoorbeeld de loonnorm en het...
Lees meer over Groep van 10 bereikt akkoord over ontwerp IPA 2019-2020