Bedrijfsgeheimen algemeen beschermd

25 sep 2018
Publicaties
Sinds 24 augustus 2018 zijn bedrijfsgeheimen in België op een algemene en uniforme wijze beschermd door enkele wijzigingen in het Wetboek van Economisch recht (WER). De wettelijke aanpassingen zijn...
Lees meer over Bedrijfsgeheimen algemeen beschermd

De regels omtrent werken op Open Bedrijvendag

25 sep 2018
Publicaties
Ondernemingen kunnen van hun werknemers vragen dat zij op zondag 7 oktober 2018 aanwezig zijn in de onderneming in het kader van Open Bedrijvendag. Dergelijk evenement valt namelijk onder een...
Lees meer over De regels omtrent werken op Open Bedrijvendag

(Ver)huurders, opgepast: nieuwe huurregels op komst!

26 jun 2018
Publicaties
Er komt een nieuwe (Vlaamse) huurwetgeving aan, die de bepalingen van de federale Woninghuurwet vervangt en zal primeren op de gemeenrechtelijke huurregels uit het Burgerlijk Wetboek.
Het Vlaams...
Lees meer over (Ver)huurders, opgepast: nieuwe huurregels op komst!

Inwerkingtreding verplichte verzekering aannemers

26 jun 2018
Publicaties
Op 1 juli 2018 treedt de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw in werking (wet van 31 mei 2017). Deze wet verplicht aannemers, architecten en andere dienstverleners in...
Lees meer over Inwerkingtreding verplichte verzekering aannemers

Wijziging bevoegdheid vrederechter

26 jun 2018
Publicaties
Vanaf 1 september 2018 wordt de materiële bevoegdheid van de vrederechter opgetrokken tot 5.000 euro (voorheen was dit 2.500 euro). Zaken die op dat ogenblik reeds geldig aanhangig zijn, blijven bij...
Lees meer over Wijziging bevoegdheid vrederechter

Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer

30 mei 2018
Publicaties
U hebt wellicht al vernomen dat er wijzigingen in het appartementsrecht op til zijn. Zeer recent is daar nu ook het invoeren van een voorrecht voor de vereniging van mede-eigenaars (VME) bijgekomen....
Lees meer over Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer

Gaan sociaal inspecteurs voortaan incognito te werk?

30 mei 2018
Publicaties
Vroeger begingen sociaal inspecteurs een misdrijf wanneer zij een valse naam gebruikten om hiermee inbreuken op de wetgeving inzake discriminatie vast te stellen. Sinds 1 april 2018 is het de...
Lees meer over Gaan sociaal inspecteurs voortaan incognito te werk?

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: wat is gewijzigd?

24 mei 2018
Seminaries

Weg met de handelaar. Leve de onderneming!

24 apr 2018
Publicaties
Het zal weinigen zijn ontgaan: minister van Justitie Koen Geens raast als een trein door de Belgische basiswetgeving. Het erfrecht werd al aangepast aan onze moderne maatschappij. Ook het Strafwetboek...
Lees meer over Weg met de handelaar. Leve de onderneming!

Btw op onroerende verhuur binnenkort mogelijk

24 apr 2018
Publicaties
Momenteel is de verhuur van onroerende goederen in de regel vrijgesteld van btw. De regering heeft echter recent beslist om dit principe fundamenteel te hervormen, zij het enkel voor professioneel...
Lees meer over Btw op onroerende verhuur binnenkort mogelijk

Bescheiden comeback van de proefperiode

24 apr 2018
Publicaties
Het federale parlement heeft op 22 maart 2018 de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie aangenomen. De zogenaamde Relancewet werd op 30 maart 2018 in het...
Lees meer over Bescheiden comeback van de proefperiode