Wijziging bevoegdheid vrederechter

26 jun 2018
Publicaties
Vanaf 1 september 2018 wordt de materiële bevoegdheid van de vrederechter opgetrokken tot 5.000 euro (voorheen was dit 2.500 euro). Zaken die op dat ogenblik reeds geldig aanhangig zijn, blijven bij...
Lees meer over Wijziging bevoegdheid vrederechter

Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer

30 mei 2018
Publicaties
U hebt wellicht al vernomen dat er wijzigingen in het appartementsrecht op til zijn. Zeer recent is daar nu ook het invoeren van een voorrecht voor de vereniging van mede-eigenaars (VME) bijgekomen....
Lees meer over Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer

Gaan sociaal inspecteurs voortaan incognito te werk?

30 mei 2018
Publicaties
Vroeger begingen sociaal inspecteurs een misdrijf wanneer zij een valse naam gebruikten om hiermee inbreuken op de wetgeving inzake discriminatie vast te stellen. Sinds 1 april 2018 is het de...
Lees meer over Gaan sociaal inspecteurs voortaan incognito te werk?

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: wat is gewijzigd?

24 mei 2018
Seminaries

Weg met de handelaar. Leve de onderneming!

24 apr 2018
Publicaties
Het zal weinigen zijn ontgaan: minister van Justitie Koen Geens raast als een trein door de Belgische basiswetgeving. Het erfrecht werd al aangepast aan onze moderne maatschappij. Ook het Strafwetboek...
Lees meer over Weg met de handelaar. Leve de onderneming!

Btw op onroerende verhuur binnenkort mogelijk

24 apr 2018
Publicaties
Momenteel is de verhuur van onroerende goederen in de regel vrijgesteld van btw. De regering heeft echter recent beslist om dit principe fundamenteel te hervormen, zij het enkel voor professioneel...
Lees meer over Btw op onroerende verhuur binnenkort mogelijk

Bescheiden comeback van de proefperiode

24 apr 2018
Publicaties
Het federale parlement heeft op 22 maart 2018 de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie aangenomen. De zogenaamde Relancewet werd op 30 maart 2018 in het...
Lees meer over Bescheiden comeback van de proefperiode

Opheffing algemeen verbod inzet uitzendkrachten

24 apr 2018
Publicaties
De Relancewet voorziet ook in de opheffing van de bestaande sectorale verboden op het inzetten van uitzendkrachten. Actueel bestaat een dergelijk verbod in de binnenscheepvaart en de verhuissector....
Lees meer over Opheffing algemeen verbod inzet uitzendkrachten

Belangrijke aanpassingen in Wegverkeerswet

27 mrt 2018
Publicaties
De wet van 6 maart 2018 (“Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid”) doet enkele belangrijke aanpassingen aan de Wegverkeerswet.

Vooreerst verjaren verkeersovertredingen nu slechts na twee jaar...
Lees meer over Belangrijke aanpassingen in Wegverkeerswet

Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers

27 mrt 2018
Publicaties
Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het Eenheidsstatuut moeten werkgevers aan alle werknemers die worden ontslagen én recht hebben op een opzeggingstermijn (of overeenstemmende...
Lees meer over Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers

Themadag overheidsopdrachten anno 2018

08 mrt 2018
Seminaries