Nieuw uitvoeringsbesluit verduidelijkt pachtregels in Vlaams Gewest

26 Mar 2024
Publicaties

Een langverwacht uitvoeringsbesluit van het Vlaams Pachtdecreet werd onlangs gepubliceerd. Het decreet, dat op 1 november 2023 van kracht werd, heeft als doel de Pachtwet en de Wet tot beperking van...

Read more about @note.title.value

“Waarom werd ik eigenlijk ontslagen?” – Nieuw wetgevend initiatief inzake ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag voor contractuele werknemers in de overheidssector

26 Mar 2024
Publicaties

Op 20 maart 2024 werd de Wet tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector gepubliceerd. De nieuwe wet is dus niet van toepassing op stat...

Read more about @note.title.value

Overheid voorziet enkele maatregelen voor hoge kostprijs van verplichte gestructureerde elektronische facturatie

26 Mar 2024
Publicaties

In de Kamer werd recent een wetsontwerp aangenomen dat voorziet in een verplichting tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Hierbij zal...

Read more about @note.title.value

Van bytes naar bepalingen: EU introduceert regels voor artificiële intelligentie

26 Mar 2024
Publicaties

De Europese Unie werkt hard aan de door haar beoogde digitale transformatie. In het kader daarvan schrijft ze al een hele tijd aan de eerste “AI-wet” ter wereld. Op 13 maart 2024 keurde het Europees...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Sofie Fonteyne: Grote veranderingen op til in het aansprakelijkheidslandschap: ondernemer, schrijf je vrij!

26 Mar 2024
Publicaties

De sporen van Napoleon, die sinds 1804 zijn stempel drukte op de rechtsregels in ons land, geraken stilaan uitgewist. De wetgever is in 2019 gestart met een stapsgewijze invoering van een nieuw...

Read more about @note.title.value

Een laconieke verklaring van derde-beslagene is toegelaten

29 Feb 2024
Publicaties

Het beslag onder derden is het beslag gelegd in handen van een schuldenaar van de beslagene op onder meer de gelden die deze schuldenaar (derde) zelf aan de beslagene moet betalen.

Op die derde...

Read more about @note.title.value

Projectontwikkelaars vechten ongelijkheid aan van het verlaagde 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw

29 Feb 2024
Publicaties

Sinds 1 januari 2024 is de tijdelijke regeling van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van woningen in België enkel nog maar van toepassing voor particulieren. Dit maakt dat...

Read more about @note.title.value

Onbeperkte geldigheidsduur asbestattest als geen asbest werd aangetroffen

29 Feb 2024
Publicaties

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van elk gebouw dat dateert van vóór 2001. Dit attest is 10 jaar geldig en moet in principe opnieuw worden opgemaakt indien de...

Read more about @note.title.value

Nieuwe regels rond behoud GSM-nummer werknemer na ontslag

29 Feb 2024
Publicaties

Wanneer een werkgever instaat voor de kost verbonden aan het gebruik van de GSM van de werknemer is deze er bij ontslag van de werknemer vaak als de kippen bij om het verdere gebruik van dit GSM...

Read more about @note.title.value

De vereniging van mede-eigenaars (VME) voortaan in sommige gevallen als consument te beschouwen

29 Feb 2024
Publicaties

Een recente wet van 8 februari 2024 voorziet dat een vereniging van mede-eigenaars (VME) in een appartementsgebouw voortaan, in tegenstelling tot vroeger, in sommige gevallen wel als een “consument”...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Bram Baert: Funding loss, een evergreen.

29 Feb 2024
Publicaties

Bij vervroegde terugbetaling van een krediet maken banken vaak aanspraak op een wederbeleggingsvergoeding of funding loss vergoeding. Een thema dat blijft beroeren en aanleiding geeft tot heel wat...

Read more about @note.title.value

Nieuwe wegcode op komst!

01 Feb 2024
Publicaties

Onze wegcode (die alle Belgische verkeersregels bevat) is 50 jaar oud en al talloze keren aangepast.

Met een nieuwe wegcode wil de wetgever de verkeersregels structureren en voor iedereen...

Read more about @note.title.value

Uitbreiding flexi-jobs

01 Feb 2024
Publicaties

Met de programmawet van 22 december 2023 werd er opnieuw gesleuteld aan het systeem van flexi-jobs. Zo werd het aantal sectoren waarin mensen voortaan als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld kunnen...

Read more about @note.title.value

Bevordering van de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten

01 Feb 2024
Publicaties

Op 8 januari 2024 werd de overheidsopdrachtenwet gewijzigd, waarbij een aantal nieuwe artikelen als doel hebben om een nog betere toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten te creëren.

Deze...

Read more about @note.title.value

“Wij zijn gesloten op zondag, of nee op maandag, ik bedoel dinsdag…”

01 Feb 2024
Publicaties

Op 30 december 2023 trad een wet in werking die de bestaande regels inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening aanpast. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de wekelijkse...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Alex De Visscher: De (brand)verzekering en de regeling daarvan in huurovereenkomsten

01 Feb 2024
Publicaties

Zeker in verhouding tot haar belang, wordt de clausule die de (brand)verzekeringsplichten van de huurder en de verhuurder regelt soms stiefmoederlijk behandeld. Een gebrek aan goed besef van wat nu...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Jan-Willem Vanhoutte: Een blik op het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet

21 Dec 2023
Publicaties

Op 28 november 2023 werd het nieuwe Vlaams Pachtdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet reikt een nieuw en geïntegreerd wetskader aan dat de pacht in Vlaanderen vanaf 1 november...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Alain Uyttenhove: Ommezwaai in ambtenarenland. Voortaan gewoon ontslag mogelijk voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren

29 Nov 2023
Publicaties

Sinds jaar en dag behoort de “vaste benoeming” tot één van de fundamenten van het ambtenarenstatuut. De vaste benoeming van een ambtenaar garandeert dat, in tegenstelling tot bij werknemers, aan de...

Read more about @note.title.value